loading

Камионски Транспорт

slider_back_truck

Транспорт со сопствени возила обезбедени со CMR осигурување
Гарантираме дека вашиот товар ке биде доставен безбедно и на време
Организираме и транспорт на товар со поголема тежина и ги обезбедуваме сите потребни дозволи за истиот